in

ขอกำลังคุณแม่เลี้ยงเดียวค่ะ

อยากจะถามว่าเราคิดถูกไหมที่เดินกลับมาเพราะหลายครั้งต้องรู้ เขาทำเหมือนว่าเราไม่มีหัวใจและความรู้สึกของเราเลย แต่เราเสียใจมาก แต่เรารับไม่ได้กับบุคลิกของพ่อเขา ฉันแก่แล้วรักตัวเอง

.