in

กีต้าร์โปร่ง Takamine gn11m ดีไหมคะ เรื่องเสียงและคุณภาพอื่นๆ ราคาประมาณ6,000กว่าบาทค่ะตัวนี้โอเคไหมคะหรือไปตัวอื่น

ก็ฉันไม่ค่อยรู้อะไรมาก เสียงดีไหม และในราคานี้เลือกตัวนี้หรือไปตัวอื่น

.