in

กล้องพังทำไงดี(canon rod m10)

กล้องแสดงว่าเลนส์มีปัญหา แล้วมีเสียงแปลกๆ
1. เราเก็บและไม่ใช้เป็นเวลานาน อาจจะเกิดจากอากาศที่ร้อนเกินไป แล้วจะมีคนมาขอยืม เราเลยเอาออกมาเช็คว่าปกติดี แต่พอคนถ่าย เลยถามเราว่ากล้องอะไร มันขึ้นแบบนี้เลยจะถามว่าถ้าซื้อเลนส์ใหม่จะคืนได้ปกติไหม?

.