in

กรณีทำหลังคาโรงรถ ลงเสาเข็ม 6 เมตร สามารถเปลี่ยนเป็น ไมโครไพล์ ได้ไหมครับ

ขอถามหน่อยค่ะ
เนื่องจากหลังคาโรงรถสร้างด้วยเสา 4 ต้น โดยการวางเสาเข็มธรรมดา ลึก 6 เมตร 4 รู 3 ต้นต่อหลุม ทำมาแล้วประมาณ 1 ปี

จากการถามเพื่อนบ้านหรือในหมู่บ้าน พบว่ามีพื้นถล่มบ้าง

ดังนั้นฉันจึงต้องการเปลี่ยนเป็นไมโครไพล์เพื่อให้ไปถึงชั้นหินที่เป็นของแข็ง

ขอสอบถามว่าแก้ตามหลักการได้หรือไม่ครับ หรือมีวิธีแก้ไขรองพื้นให้แข็งแรงเท่าเข็มไมโครไพล์หรือไม่?

ขอบคุณมาก

.